NEN 3140 EN SCIOS SCOPE 8 KEURING

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

NEN 3140 EN SCIOS SCOPE 8 KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIES

NEN 3140 inspecties zijn gericht op een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit: visuele inspecties, metingen en beproevingen. Aan de hand van een risico-inventarisatie bepalen we hoe vaak herinspectie nodig is. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. Thermografische onderzoek is niet verplicht. Echter doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Offerte aanvragen? 

Wil je elektriciteitswerken laten uitvoeren? Kies voor een erkend elektricien en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken.

Copyright © 2019 – Expert Inspecties – Webdesign door Fodefi