NEN 3140 EN SCIOS SCOPE 8 KEURING

NEN 3140 inspecties zijn gericht op een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm.

NEN3140-scios-scope-8

Wanneer een NEN 3140 en scios scope 8 keuring?

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit: visuele inspecties, metingen en beproevingen. Aan de hand van een risico-inventarisatie bepalen we hoe vaak herinspectie nodig is.

U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. Thermografische onderzoek is niet verplicht.

Echter doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Wat houdt de keuring in?

  • Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NEN 3140 door een SCIOS Scope 8-bevoegd inspecteur van Expert Inspecties.

  • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen.

  • Als er geen gebreken worden geconstateerd, ontvangt u een keuringsrapport met een verklaring van inspectie volgens SCIOS Scope 8.

  • Als er wel gebreken zijn, ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u de gebreken laten verhelpen door een installatiebedrijf.

Offerte aanvragen? 

Wil je elektriciteitswerken laten uitvoeren? Kies voor een erkend elektricien en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken.

Copyright © 2019 – Expert Inspecties – Webdesign door Fodefi